Strategi och branding

Vilken marknadsstrategi ska du ha för att nå dina sälj- och affärsmål – denna säsong och över en längre tid? Vi har stor erfarenhet av att ta fram varumärkes- och marknadsstrategier, marknadsplaner och årsaktivitetsplaner utifrån vision, effekt- och affärsmål. Vi erbjuder detta som en del av vår tjänst “Din marknadsavdelning” eller som en separat workshop. 

Att med jämna mellanrum lyfta blicken från det operativa och ägna tid åt att planera, justera och fastställa sin  marknadsstrategi är viktigt. Det ger stabilitet och riktning, inte minst när det blåser till i omvärlden och när förutsättningar och spelplan förändras.

I arbetet med att ta fram en marknadsstrategi och -plan börjar vi alltid med att läsa in oss på din verksamhets affärs- och säljmål, din vision och din målgrupp. När vi vet vem ni ska rikta er emot, var vi kan nå dem, vad du vill säga och få dem att förstå och göra, med mera, kan vi formulera en träffsäker strategi och senare även omsätta den i en aktivitetsplan. Mål, KPI:er och när och hur utvärdering ska ske, är också viktiga delar i en strategi, så att ni med tiden för klart för er vad som ger effekt.

 

Här följer några delar som ingår i en varumärkes- eller marknadsstrategi:

 • Verksamhetens Vision och Mission
 • Affärsmål/Säljmål/KPI:er
 • Målgrupp
 • Budskap
 • Manér och tonalitet
 • Medieval och kanaler
 • Organisation/resurser och Budget
 • Så mäter och utvärderar vi

När vi satt en genomtänkt och distinkt strategi, kan den omsättas i aktivitetsplaner där vi pekar ut konkreta insatser och aktiviteter och när de ska genomföras.

 

“Det är inte planen i sig som är det viktiga, utan att du med jämna mellanrum lyfter blicken från det operativa och avsätter tid och kraft åt själva planerandet – och till att utmana och förfina din strategi. Vi har stor erfarenhet av att planera och moderera effektiva och inspirerande strategi-workshops!”

 

Exempel på strategiaktiviteter, strategiunderlag och styrdokument vi tar fram och genomför:

 • Varumärkesplattform
 • Brand book
 • Fokus grupp, undersökningar med utvalda målgrupper
 • Marknads- och konkurrensanalyser
 • Kund personas-dokument
 • Tone-of-voice-dokument
 • Grafiska profiler och manualer (se exempel här)
 • Marknadsstrategi och -plan
 • Content Marketing-strategi
 • Årshjul/aktivitetsplan
 • Kampanjplan
 • Intern kommunikation och förankring hos medarbetare

Intresserad eller vill du veta mer? Kontakta vår vd och marknadsstrateg, Marcus Segersvärd.

Läs vad fler av våra kunder tycker om oss här!


Relaterat innehåll:

Tre frågor du inte får missa för din marknadsplanering 2021
Vår abonnemangs-tjänst Din Marknadsavdelning
Grafisk profil och nya logotyp

 

Bild: Donald Davies & Partners, strategidokument 2021.

våra tjänster