CONTENT MARKETING

Content Marketing – eller innehållsmarknadsföring – innebär att du regelbundet delar med dig av värdefullt och relevant innehåll på ett sätt som är intressant och tillgängligt för en definierad målgrupp. Målet är att vinna målgruppens förtroende så att de vill fortsätta ta del av ditt innehåll, även reklam och säljbudskap.

Med ett bra och kontinuerligt Content Marketing-arbete kommer din målgrupp återkomma till dig och dina kommunikationskanaler.

“I dagens medieklimat når du inte fram med ett generellt budskap utformat för att passa alla.”

I dagens digitala medielandskap är tempot högt och marknadskommunikationen sker på mottagarens villkor. Det är enkelt att stänga av, byta eller välja bort det som inte är relevant. För att nå fram till mottagaren måste du bygga upp ett förtroende genom att dela kunskap, inspiration eller på annat sätt underhålla. Lyckas du vara konsekvent kommer du att nå fram och bli top of mind hos din målgrupp. En relation som med tiden utvecklas till en affärsrelation. Vi hjälper gärna dig på den resan.

 • Strategisk innehållsmarknadsföring
 • Content Marketing
 • Account Based Marketing
 • Inbound Marketing
 • Paid Social
 • Sociala medier
 • SEO-anpassade texter
 • Blogginlägg
 • Översättning
 • Foto och redigering
 • Illustrationer
 • Rörlig bild
 • Distribution av innehåll/content
 • Pressreleaser
 • Mätning och uppföljning

Strategi direkt utifrån era säljmål
Det första vi vill veta är vad ert syfte och mål är. Utifrån det skapar vi en strategi utifrån era förutsättningar och resurser. Om strategin utgår från säljmålen så blir arbetet med content marketing till ett direkt sälj-verktyg.

Tre av våra Content Marketing-kunder
Vi hjälper bland annat konsultföretaget Donald Davies & Partners, Medtech-företaget Pharmacolog och Almi Företagspartner med deras Content Marketing & PR-arbete – strategi och planering, innehållsproduktion, distribution och mätning.

Vill du veta hur Content Marketing kan hjälpa er? Kontakta oss! 

komsons content marketing fan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De viktigaste momenten i ett framgångsrikt Content Marketing-arbete (Komsons Content fan).

våra tjänster