CONTENT MARKETING & PR

I dagens digitala medielandskap sker marknadskommunikationen på mottagarnas villkor. Man väljer mer än någonsin vad man läser, tittar på, vem man följer – och vad man delar. Utmaningen ligger i att vara så pass relevant och attraktiv för sin målgrupp, så att du sticker ut i mediabruset för dem. Det innehåll (content) du sprider ska dessutom vara så bra så att mottagaren sedan vill återkomma till dina digitala kanaler för att få mer av samma vara. Då skapas en relation som med tiden utvecklas till en affärsrelation. Nyckeln för att du ska bli attraktiv är att redan i din initiala kommunikation ge något av värde. Till exempel kan du dela med dig av din unika expertis och kunskap i form av tips och checklistor.

“Traditionell annonsering blir ofta kostsam och trubbig. Content Marketing är kostnadseffektivt, dialogskapande och mer exakt.”

Det finns ett enormt expert-kapital hos dig och dina medarbetare. Nyttja det i kommunikationen!
Hur blir man spännande och relevant för sin målgrupp? Och hur leder det till nya relationer och affärer? Ett spännande varumärke, stark storytelling och bra produkter och erbjudande är viktigt. Men nyckeln för att ens bli hittad i bruset är att arbeta med Content Marketing. Kort går det ut på att samla, paketera och sprida den kunskap som ditt företag, medarbetare och experter, redan besitter utifrån din målgrupps intresse och beteende. Rätt paketerat och kontinuerligt delat via digital media, sociala medier och via traditionella PR-kanaler, kommer din målgrupp hitta dig och bli en återkommande besökare till din hemsida och digitala kanaler.

THE CONTENT FAN – VÅR MODELL
Vi på Komson har stor erfarenhet av att planera, driva och genomföra våra kunders löpande Content Marketing-arbete. Nedan ser du vår egen modell “The content fan”:

1706_KomsonContent_Fan_600px

SAMLA
Tips, checklistor och inspiration som du vet är intressant för er målgrupp är något ni ofta redan har grunden till hos era egna medarbetare och experter. Problemet är att få tiden att samla ihop, värdera och forma/paketera det på ett attraktivt sätt. Vårt koncept “Content möte” är ett effektivt första steg, som går ut på att vi snabbt och smidigt kallar och träffar några av era experter, när och var det passar er (t ex över en frukost eller över ett webinar) Vi moderarar en spännande diskussion på en timme, som utmynnar i utkast till ett antal artiklar, checklistor och krönikor – spännande content att sprida! Här kan du läsa mer om hur vi samlar ihop spännande content från era medarbetare och experter.

SKAPA
Ett attraktivt innehåll/content på t ex sociala medier, skiljer sig för hur samma innehåll bör presenteras på t ex en webbsida. Ska det vara en kort film, animation, infographics, bild och text – vi paketerar och optimerar ert content för alla era kanaler!

SPRIDA
Efter en snabb eller mer djupgående analys om var er målgrupp finns och verkar, sprider vi ert content löpande via de kanalerna. Ofta brukar det röra sig om en blogg på er hemsidan, nyhetsbrev, sociala medier och PR till t ex influencers, bloggare, branschpress och lokalpress. Att arbeta med SEO (sökmotoroptimering), SEM (sökmotorsmarknadsföring, t ex Google ads) och remarketing kan också vara viktiga delar för i en effektiv spridning.

MÄTA
Målet är att få så många som möjligt i er målgrupp att besöka er webbplats, att engagera sig i ert content, be om en offert och/eller genomföra ett köp. Hur många ser ert content? Hur många besöker hemsidan? Vad funkar? Efter varje insats eller varje kampanj tar vi fram rapporter som är grunden till att optimera, skruva och slipa, så att både content och spridning blir så effektiv som möjligt!

Strategi direkt utifrån era säljmål!
Strategin är något vi tillsammans sätter innan vi börjar arbete med att samla och skapa content. Men den är också något som påverkas över tid utifrån vad mätningarna visar. I strategin sätter vi syftet med ert content arbete (strävar ni t ex mot att bli en ledande auktoritet inom er bransch och/eller vill ni driva maximalt med trafik till hemsidan?). Här diskuterar vi även målgrupp, ton, huvudbudskap och prioriterade kanaler och inte minst mål. Om Content Marketing-strategin utgår ifrån de mål era säljare har, så blir content marketing-arbetet till ett direkt sälj-verktyg.

Tre av våra Content Marketing-kunder
Vi hjälper bland annat konsultföretaget Donald Davies & Partners, Medtech-företaget Pharmacolog och Almi Företagspartner med deras Content Marketing & PR-arbete – strategi och planering. löpande produktion, spridning och mätning.

Vill du ha hjälp med ditt Content Marketing-arbete? Kontakta oss! 

Vad är Content Marketing?
Content Marketing – eller innehållsmarknadsföring – handlar om att ge och dela den kunskap ditt företag redan besitter, till din målgrupp på ett sätt som är intressant, relevant och tillgängligt för dem. Innehåll som ger din målgrupp kunskap och information som de har värde av, och som ger dem en anledning att ofta återkomma till dina kommunikationskanaler, främst din webbplats. Content Marketing öppnar också upp för en dialog med din målgrupp – ett ändamål för vilket sociala medier är perfekt.

våra tjänster