• Pernilla Lundin
  • Brand Strategist

Pernilla är varumärkesstrateg med en gedigen marknadsbakgrund bl a som marknads- och kommunikationsdirektör inom Sandvik-koncernen, samt som VD för projektkonsultföretaget Donald Davies & Partners, där hon var drivande i att stärka och förflytta bolagets varumärke. Pernilla brinner för långsiktighet och är inte rädd för att skapa något annorlunda.

Pernilla är verksam i utvalda projekt på konsultbasis. Pernilla är dessutom ledamot i Komsons styrelse.

Våra medarbetare