• Cecilia Eriksson
  • Graphic Designer

Cecilia är utbildad originalare, och har lång yrkeserfarenhet inom den grafiska branschen. Med kunskaper i form och teknik slutställer Cecilia original för tryck och annan media.

Våra medarbetare