Dags för en ny logotyp och en ny grafisk profil?

Den visuella kommunikationen och den grafiska profilen säger mycket om ett företag. Vilken inriktning, karaktär och ambition varumärket har. En tydlig visuell identitet attraherar och skapar nyfikenhet. Ungefär som vilka kläder vi bär och hur vi klipper vårt hår. Vi på Komson hjälper er att hitta er grafiska personlighet – en helt ny eller en re-design av befintlig logotyp och grafisk profil – och anpassar den för de kanaler där ni verkar och syns. När det är gjort finns vi sedan här som er produktionsbyrå för löpande framtagning av grafiskt material för era digitala och traditionella kanaler, om ni vill.

4 STEG TILL EN TRÄFFSÄKER LOGOTYP OCH GRAFISK PROFIL

1. Förstå
Vi börjar med att ställa ett antal (många!) frågor för att lista ut vilka ni är och vilka ni vill vara. Vad är er vision, värdegrund och hur ser er målgrupp ut? Hur och var vill ni synas och vad tycker ni är snyggt och tilltalande? Vi kan även genomföra fokusgruppsundersökningar om ni vill få en djupare förståelse för hur er målgrupp ser på frågor kring er affär, ert erbjudande och er profil.

 

Komson_Grafisk_Profil_Illisar_2
2. Förslag
Nästa steg är designarbetet. Ni får ett antal förslag och skisser, som ni får ni komma med feedback på. Därefter utvecklar och justerar vi designen tills ni är helt nöjda.

 

Komson_Grafisk_Profil_Illisar_3
3. Form & Färg
En logotyp är ansiktet i den visuella identiteten, men det behövs en kropp också. Vi tar fram ett typsnitt och en färgskala, även bildmanér om ni önskar, så att er grafiska profil blir komplett. En genomarbetad grafisk profil skapar igenkänning och en enhetlig känsla.

 

Komson_Grafisk_Profil_Illisar_4
4. Färdigt
Vi sammanställer slutligen en grafisk manual där ovan punkter sammanställs. I manualen finns exempel på mallar, direktiv kring hur logotypen och den grafiska profilen bör användas för att skapa tydlighet och konsekvens i er visuella kommunikation. Detta dokument är bra att skicka till webbyråer, tryckerier och reklammakare som ska ta fram trycksaker och grafiskt material till dig. Manualen garanterar en sammanhållen profil.

 

2 LOGOTYPER OCH GRAFISKA PROFILER SOM VI TAGIT FRAM

 

 

DD Spring är ett ungt företag som anställer projektresurser inom flera olika branscher, till exempel IT och industri. Målgruppen består bland annat av juniora civilingenjörer, projektledare och systemvetare med ett par års arbetslivserfarenhet. Inför framtagning av DD Springs grafiska profil använde vi oss av en fokusgrupp för att bättre förstå vad målgruppen söker, uppskattar och förväntar sig av en arbetsgivare som DD Spring. Professionellt och enkelt var några av de ledord som kom fram från fokusgruppen (tvärtemot vad man eventuellt kan gissa sig till gällande unga personer, så här gjorde en fokusgrupp stor nytta och gav oss värdefull input!).

Resultatet blev en stilren logotyp med tre gula prickar som symboliserar de tre roller man utvecklas inom på DD Spring (projektledare, konsult och egen företagare). Den gula färgen återfinns i de övriga bolagens grafiska profiler, i den koncern där DD Spring ingår.

Komson_Grafisk_Profil_Exempel_Stora_1

Vi har även tagit fram all grafisk form för ddspring.se

 

Munter_Logo_Exempel


Munter Tandvård
har en mycket speciell mission: Alla ska kunna tugga, le och skratta – oavsett ekonomisk situation. Munter Tandvård hette tidigare något annat och vi fick vara med att arbete med deras namnbyte och re-branding. Resultatet blev en logotyp med en symbol där man kan se ett M, en tand eller formen av ett hjärta. Den formen går även igen i ett eget profilmönster.

Komson_Grafisk_Profil_Exempel_Stora_2

 

Vi har även tagit fram den grafiska formen för muntertandvard.se


KONTAKTA KOMSONS GRAPHIC DEPT.
Johanna och Cecilia är våra utbildade grafiska formgivare med många års erfarenhet av formgivning och grafisk produktion för både digitala och traditionella kanaler. De arbetar nära vårt team av marknadsstrateger, projektledare och skribenter – och dig som kund förstås!

Johanna Koroorian Nordlöf 
Art Director
johanna@komson.se

Amanda Moberg
Graphic Designer
amanda@komson.se

våra tjänster