Hajpade Clubhouse – kommer vi närmare varandra nu?

Under stormningen av Kapitolium i Washington i januari hände något unikt. De som tog sig in och meningsmotståndare på insidan, bl a några senatorer, debatterade och pratade med varandra medan stormningen pågick. Under tiden! Detta ska ha skett på den hajpade helt talbaserade appen Clubhouse ,som nyligen lanserats i Sverige. 

De senaste veckorna har Clubhouse verkligen varit på tapeten på sociala medier och i nyhetssändningar. Åtminstone bland kommunikatörer är intresset stort och frågorna många. Kommer Clubhouse bli en lika viktig kommunikationskanal som övriga sociala media, som LinkedIn, Facebook och Insta?

“En direkt och lättillgänglig plats för internkommunikation – och dialog med kunder och branschkollegor!”

Clubhouse beskrivs som en plats för avslappnade, drop-in konversationer med vänner, kontakter och spännande människor från hela världen. Här kan du skapa eller kliva in i rum och prata med andra, eller bara lyssna på pågående samtal. Inget spelas in eller sparas, det händer där och då. Clubhouse är tämligen nytt i Sverige men har funnits i USA i snart ett år. 

Bra plats för kontaktskapande och goda samtal
Det är enkelt att få tillgång till intressanta konversationer som pågår här på hemmaplan eller var som helst i världen, både arbetsrelaterade och privata. Det är en stor styrka med Clubhouse. Här kan vem som helst enkelt starta sitt eget “rum” för en live podcast, bokcirkel, diskussionsklubb eller bara ett skönt “när barnen lagt sig-häng” med vänner.

Som kommunikatör ser jag direkt nya möjligheter till nätverkande och kontaktskapande, ett nytt forum för att kommunicera med kollegor eller ett rum för idédialog med kunder och branschfolk. Många kända personer finns också på plats med egna rum. Man kommer nära dem på ett helt nytt sätt, man kan lyssna och ställa frågor (om man får ordet vill säga).

Att tala och lyssna är snabbare, mer direkt och känns ofta mer personligt än text, bild och film. Inget kan gömmas bakom bildfilter och noga slipade texter. Clubhouse kan i den bästa av världar bli en ärlig, givande och kul kanal, där vi kommer närmare varann.

Det finns dock anledningar att hålla sig undan
Vart hörde jag storyn om att Clubhouse användes som debattforum under stormningen av Kapitolium? Jo, i går kväll i ett rum på Clubhouse där kommunikation och mediautveckling diskuterades. Är storyn sann? Vad vet jag, minns inte ens vem som sa det. Clubhouse har redan fått kritik bland annat för en luddighet i frågan om publiceringsansvar och medieetik, dvs får man prata om vem som helst och vad som helst, hur som helst? Hur ska t ex förtal hanteras då innehållet inte finns kvar efteråt? 

“Clubhouse får kritik för sin bristfälliga hantering av personuppgifter.” 

För att kunna bjuda in någon måste du ge Clubhouse åtkomst till hela din kontaktlistan på din iPhone. GDPR tillåter som bekant inte delning av persondata till någon annan utan personens godkännande. Hur ska man göra då? (läs Aftonbladets artikel: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/jBKBRe/sa-kartlagger-appen-clubhouse-ditt-privatliv)

Bara för några utvalda
I nuläget fungerar Clubhouse endast på iPhone och man behöver som sagt få en inbjudan av någon som redan finns där för att bli insläppt. Denna FoMo-strategi (Fear of Missing out) verkar ha fungerat utmärkt för att skapa hypen, men tills Clubhouse öppnar upp för alla och oavsett mobil kommer det inte vara relevant för en större målgrupp. 

Det finns alltså anledningar att avvakta och se hur dessa barnsjukdomar kommer att hanteras. 

Har du provat Clubhouse? Vilken nytta och vilka fallgropar ser du? Hör av dig om du vill bolla! Vi kan kanske höras i ett rum på Clubhouse?

Marcus Segersvärd
Marknadsstrateg, Komson
marcus@komson.se

Fler nyheter