Eventplanering och marknadsföring för Uppsalas största exportkonferens

Under Uppsala International Business Forum, 23 januari på Uppsala Konsert & Kongress, samlades över 200 personer från lokala företag, exportorganisationer och internationella gäster, för att inspireras och diskutera exportfrågor i vår region.

Vi hjälpte Almi Företagspartner Uppsala med profil/design av eventet, eventplanering, framtagning trycksaker, marknadsföring i digitala kanaler samt content-insamling på plats. Se vår korta tackfilmen från eventet!

Filmproduktion: Öhrn media.

Läs även:
Möt vår Veronica – event & produktion
Vår tjänst – Form & Text
Våra kunder – Så jobbar vi med Almi Företagspartner Uppsala

 

 

Fler nyheter